| | | | | |
 

Foto: Aidsfondet.dk

Forskere skal undersøge den danske AIDS-krises kulturelle betydning

KULTUR: Et nyt forskningsprojekt støttet af Danmarks Frie Forskningsfond skal afdække de kulturelle effekter af AIDS-krisen og skabe et arkiv af kunstneriske kulturprodukter i form af for eksempel bøger og film, som handlede om AIDS.

Et af spørgsmålene er, om Danmarks måde at håndtere AIDS-epidemien på fik betydning for samfundets senere accept af homoseksuelle, LGBT-miljøer og loven om registreret partnerskab.

Lektor og forskningsleder Michael Nebeling Petersen fra Københavns Universitets Center for køn, seksualitet og forskellighed er en af fem forskere, som netop har modtaget en bevilling på 6,2 millioner kroner til at fortælle den hidtil ufortalte historie om, hvordan AIDS ramte Danmark, og hvilken kulturel betydning epidemien fik i eftertiden.

Ifølge Michael Nebeling Petersen var den danske stats respons på AIDS-krisen nemlig unik i en international sammenhæng:

”Sundhedsmyndighedernes, det vil sige den danske stats indsats mod smitten gik i gang ret tidligt sammenlignet med mange andre lande, og især var den baseret på frivillighed og inddragelse af homoseksuelle, hvor den i andre lande byggede på tvang og forbud.Og hvor man for eksempel i USA ifølge Michael Nebeling helt valgte at fortie og ignorere epidemien, så samarbejdede de danske myndigheder aktivt med bøssernes egne organisationer og rådgav om sikker sex. Bøsserne blev også nogen, som man talte med," forklarer han:

"Et godt billede på forskellen er for eksempel, at man i Sverige med forbud lukkede nogle af de homoseksuelles mest populære mødesteder, mens man i Danmark rådgav om sikker sex, kondomer og forsøgte at stoppe smitten med pragmatik og samarbejde med miljøerne. Vores spørgsmål er, hvilken rolle, de forskellige måder som sundhedsvæsnet, politikerne og staten gik aktivt ind i kampen mod smitten, spillede for den aftagende homofobi, som vi har set siden årtusindskiftet? Hvordan kom homoseksuelle mænd på dagsordenen som borgere, som staten også ønskede at tage sig af og beskytte? Hvordan påvirkede AIDS-epidemien dagsordenen og gjorde homoseksuelle til mennesker, det også kunne være synd for?”

Hvor vidt at hypotesen om, at den danske stats måde at tackle epidemien på, har haft et stort kulturelt efterslæb, således at homoseksuelle derfor senere er blevet forstået og accepteret anderledes efter år 2000, vil forskerne ifølge Michael Nebeling Petersen blandt andet undersøge ved at skabe et arkiv over den danske AIDS-krise, som den afspejler sig i mediernes dækning af AIDS, de offentlige kampagner, folketingsdiskussionerne, lovgivningen, materiale fra aktivister og organisationer.:

”Ligesom vi også vil afdække og indsamle alle de kunstneriske kulturprodukter i form af for eksempel bøger og film, som handlede om AIDS. Herudover skal vi også tale med overlevende fra de dengang hårdest ramte miljøer, mennesker som er ved at være oppe i årene, men hvis erfaringer endnu ikke er skrevet ned. Vi har således fået mulighed for at lave et stykke grundforskning, som mangler i dansk samtidshistorie, nemlig den fortalte og indsamlede historie om den danske AIDS-krises kulturelle betydning”, fastslår Michael Nebeling Petersen.

Arkivet, der vil blive digitaliseret, skal indgå i European HIV/AIDS Archive på Humboldt Universitet og dermed blive tilgængeligt for et større publikum.

 

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef
  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Ebbe Fischer - allround

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef
  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Ebbe Fischer - allround

Om os