| | | | | |
 


Succes med kultur på recept

Som en del af et pilotprojekt har i alt 800 danskere i fire kommuner i perioden 2016-2019 fået udskrevet kulturelle oplevelser på recept for at afhjælpe lidelser som angst, let til moderat stress og depression. De fire kommuner var Aalborg, Silkeborg, Nyborg og Vordingborg.

Sundhedsstyrelsen gav i alt syv millioner kroner til de fire kommuner, så de kunne udvikle og tilbyde kulturaktiviteter.

En evaluering af projektet, der er lavet af Niras for Sundhedsstyrelsen, viser, at 8 af 10 deltagere vurderer, at deres trivsel er blevet markant bedre i perioden, hvilket bl. a. skyldes, at kulturen har givet dem et pusterum i hverdagen.

Kultur på Recept var et 10 ugers fastlagt gruppeforløb med kulturaktiviteter to-tre gange om ugen. Her har borgerne malet, sunget, læst, tegnet og meget mere i kommunens kulturinstitutioner. Deltagerne er blevet guidet af kulturguider, og hele forløbet er koordineret af en kulturkoordinator.

Tre ud af fire deltagere har været kvinder, og aldersgennemsnittet på deltagerne var 44 år. Næsten samtlige deltagere (97 procent) var tilfredse med Kultur på Recept.

Evalueringen viser, at den gennemsnitlige trivsel er steget fra en score på 38 til 58 på en skala fra 1-100 (WHO-5-score) hos de deltagere, der afslutter Kultur på Recept. Otte ud af ti deltagere er i bedre selvvurderet trivsel, når forløbet afsluttes – deres trivselsscore er højere efter end før forløbet. Det er især den gruppe deltagere, der inden forløbet scorer lavest, der flytter sig.

Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen havde planlagt en nationae konference "Kultur som sundhedsfremme" på Aarhus Teater den 24. marts 2020, hvor evalueringens resultater bl.a. skulle diskuteres.

Men der kom en coronakrise i vejen.

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef
  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Ebbe Fischer - allround

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef
  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Ebbe Fischer - allround

Om os