Foto: Aalborg Kommunes arkiv

Kunst og kultur er katalysatorer for mental sundhed

KULTUR: Ti uger med kunst og kultur hjælper angst-, stress- og depressionsramte til at få det bedre, viser en ny forskningsrapport, der har undersøgt kultur-på-recept-programmet ’Kulturvitaminer’ i Aalborg Kommune.

Kulturaktiviteter styrker selvværdet og de sociale færdigheder hos mennesker i svære livssituationer, lyder det fra postdoc Anita Jensen, der står bag rapporten.

Styrket selvværd, forbedrede sociale færdigheder, færre angstanfald og et fornyet mod på tilværelsen er blot noget af det, deltagerne i ’Kulturvitaminer’ i Aalborg Kommune oplever, at de har fået ud af at gøre kunst og kultur til en del af deres hverdag. ’Kulturvitaminer’ er en del af satspuljeprojektet ’Kultur på Recept’, hvis mål er at give kommunerne mulighed for at gennemføre kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere. Deltagerne er mennesker med stress, angst eller depression, som i en periode på ti uger har prøvet kræfter med aktiviteter som fælleslæsning, byvandring og korsang. Postdoc Anita Jensen fra Nordjysk Center for Kultur og Sundhed ved Aalborg Universitet står bag de studier, der er baggrund for den forskningsrapport, som har undersøgt ’Kulturvitaminer’, og hun er ikke i tvivl om, at forløbet har gavnet deltagernes mentale og fysiske velbefindende.

»Det er tydeligt, at kulturaktiviteter som sang, naturvandringer og litteratur kan fungere som katalysatorer, der fremmer adgangen til de indre ressourcer og hjælper den enkelte videre i en svær livssituation. Kulturen har givet deltagerne mulighed for at suge mange nye indtryk og erfaringer til sig, og for en periode distancere sig fra identiteten som sygmeldt. Deltagerne fortalte også, at de oplevede at have mere energi og have lettere ved at slappe af,« siger hun.

Anita Jensen har været tilknyttet én af de grupper, der har været en del af ’Kulturvitaminer’. Hun har deltaget i de kulturelle aktiviteter og interviewet deltagerne, om deres oplevelser af forløbet. Deltagerne er borgere, der er sygemeldt med let til moderat stress, angst eller depression. De er henvist til ’Kulturvitaminer’ via jobcenteret. I løbet af de ti uger, forløbet strækker sig over, er deltagerne mødt op til kulturaktiviteter to til tre gange om ugen.

Mødepligt og sansestimuli

De deltagere, Anita Jensen har interviewet i forbindelse med ’Kulturvitaminer’ har på hver deres måde givet udtryk for, at det at deltage i kulturelle aktiviteter har betydet, at de oplever, at de trives bedre og er mere motiverede i dagligdagen. Disse udmeldinger stemmer, ifølge Anita Jensen, overens med den internationale forskning, der findes på området. Forskningen viser, at kunst og kultur påvirker mennesker med angst, stress og depression på to niveauer.

»Der er forskel fra person til person, men overordnet har kunst- og kulturaktiviteterne både en lavpraktisk og en mere sanselig funktion. Den lavpraktiske funktion handler om at have noget at stå op til – en aktivitet, som foregår i fællesskab med andre, og som deltagerne føler, at de har mødepligt til. Sanseligt handler det om, at kunst og kultur kan være med til at aktivere nogle af de sanser, som ofte bliver svækkede gennem et sygdomsforløb med stress, angst og depression,« forklarer Anita Jensen. 

De aktiviteter, deltagerne har prøvet kræfter med, er særligt tilrettelagte aktiviteter, som har fokuseret på at inddrage deltagerne som aktivt skabende, og aktiviteter, hvor deltagerne har ageret tilskuere til kulturelle oplevelser. Fælles for aktiviteterne er, at deltagerne kan være med på egne præmisser, og prøve grænser af på en måde, som føltes trygt og overkommeligt for dem.

»Mange af deltagerne følte forløsning, når de oplevede kunst og kultur, som rørte dem og ramte noget i dem. F.eks. fælleslæsning, hvor flere oplevede at kunne identificere sig med en litterær karakter, som også kæmpede med nogle udfordringer. For nogen gav det dem lyst til at åbne op og dele noget personligt med resten af gruppen. For andre var det en mulighed for at komme lidt væk fra sig selv og skubbe de negative tanker til side,« siger Anita Jensen.

Hovedparten af deltagerne foretrak fællessang , da denne aktivitet omfavnede både krop og sind, og derfor for alvor forærede dem et frirum, hvor tankerne blev sat på pause.

Tæt samarbejde

Fra politisk hånd har målet med kultur-på-recept-programmerne været, at ruste sygemeldte til at komme tilbage i arbejde. Men om end flere deltagere gav udtryk for, at de efter at have deltaget i ’Kulturvitaminer’ følte sig tættere på arbejdsmarkedet, er den politiske ambition urealistisk, mener Anita Jensen.

»Hvis projekternes succes skal stå og falde med, om deltagerne er klar til at komme tilbage i arbejde efter et 10-ugers forløb, så kan vi sige farvel til projekterne med det samme. Som jeg ser det, er målet, at deltagerne oplever en forbedring af deres mentale sundhed. Det er lykkedes. Og forhåbentlig kan deltagernes følelse af at have haft en succesoplevelse med ’Kulturvitaminer’ hjælpe dem godt videre.«

Hvis projekter i stil med ’Kulturvitaminer’ for alvor skal rykke ved noget, er det, ifølge Anita Jensen, imidlertid afgørende, at der er et tæt samarbejde mellem de kommunale jobcentre og udbydere af kultur på recept-programmerne. Jobcentrene skal stå klar til at gribe deltagerne, når projektet afsluttes, så de ikke bliver tabt imellem to stole. 

»I Aalborg har sundhedscenteret sørget for, at en af deres kulturkoordinatorer har fulgt deltagerne tæt og fungeret som tovholder på projektet. Han har været meget opsøgende i forhold til jobcentret, hvilket er alfa og omega for projektets varige succes.,« siger Anita Jensen.  

’Kulturvitaminer’ er tilrettelagt af Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune, og er støttet af midler fra SATS-puljen. Kulturinstitutionerne Kunsten, Aalborg Bibliotek, Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Stadsarkiv, Den Rytmiske og Aalborg Teater har medvirket. Efter at have kørt i 3 år, afsluttes ’Kulturvitaminer’ til oktober i år. Aalborg Kommune er aktuelt i gang med at tage stilling til projektets fremtid.

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether

Om os