| | | | | |
 

Manualen er lidt som at kigge op på et dramatiseret Michael Kvium-maleri, mener vores kulturanmelder. Fotos fra Manualen: Camilla Winther

Forestilling om aktiv dødshjælp er en flot kunstnerisk oplevelse med en bismag af click-bait

 
 
 
 
 

OPERA: Det Kongelige Teaters nye forestilling Manualen, der er inspireret af dele af den dømte danske læge Svend Lings’ stærkt omdebatterede selvmordsmanual til mennesker, som ønsker at dø, er et så abstrakt kunstværk, at vinklingen på aktiv dødshjælp giver den en bismag af click-bait.

Louise Alenius' kontroversielle opera placerer publikum inde i den syge menneskekrops mørke. Scenografien består af DNA-strenge og stilladsagtige stiger, der alluderer til knogler og væv. Som dramatiske personaer er blandt andet bevidstheden, smerten, hjertet, lungerne og nyrerne til stede på scenen i fantasifulde fortolkninger. Smerten som fænomen er en hel flok halvformummede korsangere, der ligner et uhyggeligt Halloween-optog.

Hjertet er hovedpersonen og sunget med en kraftig basstemme. Han sidder med autoritativ mine i en ophøjet fuglerede af glødetråde hævet over resten af karaktererne i den første lange del. Først ved operaens slutning må hjertet overgive sig og bliver sænket ned tættere på orkestergraven, hvor de øvrige karakterer befinder sig. 

Tager udgangspunkt i selvmordsmanual

Men Louise Alenuis' værk er ikke kontroversielt, fordi det omhandler livets sidste tid på en billedskabende, småtosset og symbolmættet facon. Den har ikke fået folk til at fare i blækhuset på forkant, fordi man følger livets sidste timer inde i en menneskekrops organsuppe i stedet for udefra med grædende pårørende og bippende hjertemålere.

'Manualen' har været genstand for debat forud, fordi den tager udgangspunkt i Svend Lings' selvmordsmanual rettet mod terminale patienter med svære smerter. Svend Lings er en nu pensioneret læge, der er dømt flere gange for sin aktivistiske tilgang til aktiv dødshjælp, der ellers er forbudt herhjemme.

”Hans selvmordsmanual anviser med en afskyelighed, hvordan borgere kan tage deres eget liv,” har formand for UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp, skrevet i en kommentar i Sundhedspolitisk Tidsskrift, hvor han argumenterer for, at stykket bør tages af plakaten. Også et medlem af Etisk Råd har udtrykt bekymring for, at Det Kongelige Teater ved at opsætte dette stykke kan inspirere til selvmord.

Operaen indarbejder, hvad der lyder som citater fra manualen, men som jeg oplevede stykket, var den ikke hovedsagen. Ja, manualens plads i de dramatiske begivenheder på scenen sammen med de øvrige organer og entiteter er her og der en smule uklar. Livets afslutning, organernes hensygnen, iltens ophør, er det primære dunkle drama, og det er flere steder gribende iscenesat af både komponist og scenografiske kræfter. At den døende krop, vi følger i stykket, følger Svend Lings anvisninger til at komme smertefrit af dage, det stod ikke så centralt for mig.

Intet partsindlæg

Som tilskuer går jeg ikke fra operaen med større indsigt i eller større sympati for aktiv dødshjælp end før, også selvom ledemotivet i de brusende flot sungne korpassager er 'miserere': Den katolske bøn om Guds nåde. I samme åndedræt beder librettisten også om lægernes nåde over for den syge patient, men det er ikke noget, der står tilbage som et partsindlæg om den aktive dødshjælp som det eneste rigtige svar på den menneskelige smerte ved livets slutning.

'Manualen' er på samme tid hyperkonkret med personificerede organer og bevidsthedsniveauer, samtidig er den så tilpas meget et abstrakt kunstværk, at den ikke indtager et fast ringhjørne i en svær sundhedsfaglig diskussion. Flere steder er 'Manualen' snarere som at kigge op på et dramatiseret Michael Kvium-maleri, grundfornemmelsen er mørk, med smag for det groteske og mange kunstneriske syvmileskridt fra den virkelighed, der finder på hospice, palliative afdelinger og i terminalt syge patienters hjem. Der er ikke en lang afsluttende monolog om, at vi skal have tilstande som i Schweiz eller Spanien, kun et indledende citat fra straffeloven: ”§ 240: Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år."

Som sundhedsfagligt indspark vil Manualens overraskende opera-tisering ikke konvertere hverken fortalere eller modstandere af aktiv dødshjælp, uagtet at Louise Alenius i et interview med Weekendavisen har udtalt, at hun er fortaler for et system, hvor den døende patient skal have muligheden at vælge selvmordet. Jeg tror, at både fortalere og modstandere vil opleve passager, hvor også de bliver rørt. Dramaet i 'Manualen' er lavet af samme kødelige stof, som vi alle sammen er lavet af.

Således bliver min største indvending mod stykket denne: At vinkle en flot moderne opera med basal eksistentiel appel over, hvad der reelt er kriminelle handlinger, kommer til at skygge for den ekspressive musik og poetiske fantasi, der får dagslyset til at føles ekstra godt, når man forlader scenerummets mørke. Det giver en flot kunstnerisk oplevelse en bismag af click-bait, den sagtens kunne have været foruden.

'Manualen' er del af en dobbeltforestilling sammen med 'De Syv Dødssynder' og spiller til 4. juni på Operaens Store Scene.

Redaktion

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  malene@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  hg@medicinsketidsskrifter.dk

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  annika@medicinskatidskrifter.se

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  anette@medicinsketidsskrifter.dk

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  christina@medicinsketidsskrifter.dk

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

Om os